O NÁS

HS insertion je výrobná spoločnosť ktorej hlavným predmetom činnosti je zákazkové osádzanie dosiek plošných spojov (DPS) technológiou povrchovej montáže (osádzanie SMT technológiou).

Svojim zákazníkom samozrejme ponúkame kompletné portfólio služieb v oblasti osádzania a oživovania dosiek plošných spojov.

Kooperáciou s partnerskými firmami sme schopní zabezpečiť i osádzanie dosiek plošných spojov (DPS) obsahujúcich SMD aj THT komponenty (kombinovaná alebo zmiešaná montáž), ako aj výrobu dosiek zložených výhradne z THT komponentov (klasickou THT technológiou), spájkovanie cínovou vlnou.

Výsledkom našej práce je doska plošných spojov osadená komponentami podľa požiadaviek zákazníka, ktorú sme schopní ďalej testovať obvodovým (ICT) testom, alebo funkčným testom, prípadne kompletovať do “housingu” , zalievať pottingom, baliť, atď…